Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 18-04-2018

Ινστιτούτο Goethe: Δωρεάν διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας μέσω διδακτικών σεναρίων

Το γερμανικό ινστιτούτο Goethe προσφέρει μέσω του Ι.Ε.Π. μία σειρά ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

Τα συγκεκριμένα σενάρια εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα πάντα με τους προσδοκώμενους στόχους, τα αποτελέσματα, καθώς και την οργάνωση της γλωσσικής ύλης κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου. Το διδακτικό υλικό αποτελείται από 14 ψηφιακά σενάρια, τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες στο επίπεδο Α: Επαγγέλματα (επίπεδο Α1 +), τέχνη (Α1), ελεύθερος χρόνος (Α1 + ή A2), καιρός (Α1 + ή A2), δραστηριότητες στο σπίτι (Α1 +), ζώα (Α1 ή A2), ταξίδια και μετακινήσεις (Α1 +), γλώσσα (A2), ο εαυτός μου και οι άλλοι (Α1), αθλήματα (Α1 ή A2), το σχολείο (A1), γιορτές (Α1), μουσική (A2).

Το υλικό παρέχεται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Ι.Ε.Π. και του ινστιτούτου Goethe.

Μπορείτε να κατεβάσετε το διδακτικό υλικό από την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στον σύνδεσμο: tinyurl.com/y8wttprd.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework