Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 05-11-2018

Η διαδοχή στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της διά βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Innovathens powered by Samsung, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο με θέμα «Η διαδοχή στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις». Ο άνθρωπος, από τη φύση του, επιθυμεί να «περάσει» στους απογόνους του αυτό που δημιούργησε. Μετά τον οραματιστή, υπάρχει εξέλιξη από τη νέα γενιά και τη διαδοχή;

Θεματολογία:

  • ·Οικογενειακές επιχειρήσεις
  • ·Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οικογενειακών επιχειρήσεων
  • ·Διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
  • ·Προβλήματα στη διαδικασία διαδοχής
  • ·Ο ρόλος της γυναίκας και των παιδιών στη διαδοχή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Ομιλητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος
Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2018
Ώρα: 16:00-18:00
Τοποθεσία: Ιnnovathens-Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework