Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 26-02-2016

Εργατικά - Μηχανογράφησης Εργατικών Πλήρες Πρακτικό Σεμινάριο (Τμήμα Απογευματινό)

Έναρξη: 28 Μαρτίου 2016

Διάρκεια: 2 μήνες

Διεξαγωγή: Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:00.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework