Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Επιλέγοντας την Kατάλληλη Kαλλιέργεια - Eκτροφή – Πώς να Πάρω τις Σωστές Αποφάσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Τι να καλλιεργήσω; Με ποια εκτροφή να ασχοληθώ; Αυτές είναι από τις πρώτες απορίες που έρχονται στο νου κάποιου που ενδιαφέρεται για πρώτη φορά να ασχοληθεί παραγωγικά με τη γεωργία ή/και την κτηνοτροφία, αλλά και παραγωγών που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει κατευθύνσεις στον τρόπο σκέψης για απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Προφανώς και δε θα δώσει έτοιμες εξατομικευμένες απαντήσεις για την καλλιέργεια ή εκτροφή με την οποία θα πρέπει να ασχοληθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων, αλλά θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για το πώς θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την περίπτωσή του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Σχεδιασμός για τη λήψη αποφάσεων.
  • Οι παράγοντες που καθορίζουν ποια είναι η κατάλληλη καλλιέργεια ή εκτροφή.
  •  Φυσικοί παράγοντες.
  • Τεχνικοί παράγοντες.
  • Οικονομικοί και εμπορικοί παράγοντες.
  • Περιγραφή και χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών και εκτροφών.
  • Σύγκριση χαρακτηριστικών διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφών.
  • Διαχείριση φυσικών και εμπορικών κινδύνων μέσα από την επιλογή καλλιέργειας/εκτροφής.

Διάρκεια 3ώρες

Ημερομηνία  7 Οκτωβρίου

19:00-22:00.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework