Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη: Μαθήματα Ιστορίας»

Για έβδομη συνεχή χρονιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη: Μαθήματα Ιστορίας» που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα που αφορούν στην ιστορία της πόλης. Υπεύθυνος για τη διδασκαλία και τον συντονισμό είναι ο ιστορικός-σύμβουλος φιλολόγων Λάμπρος Τσακτσίρας, που συμμετέχει εθελοντικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος μαθημάτων, διάρκειας 12 εβδομάδων, που θα διαρκέσει έως και τον Δεκέμβριο 2018. Στις διαλέξεις μπορούν να συμμετάσχουν 15 ενήλικες κάτοικοι και 15 εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα θα παραδίδονται κάθε Τετάρτη, κατά τις ώρες 17:30 έως 19:30, στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, ενώ στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

Τοποθεσία: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατία 132
Πληροφορίες: 2313 318665

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework