Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-09-2018

Εκμάθηση ρωσικής γλώσσας για τον τουρισμό

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης και με την ευγενική δωρεά-χορηγία του Oμίλου Mouzenidis Group, διοργανώνει για 11η συνεχή φορά δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας που απευθυύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ευκολότερη πρόσβασή τους στην ανεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τα μαθήματα, αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων (στοιχειώδες επίπεδο Α1), θα διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019. Θα πραγματοποιούνται σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα την εβδομάδα (τέσσερις ώρες κατανόηση-παραγωγή γραπτού λόγου, δύο ώρες κατανόηση-παραγωγή προφορικού λόγου), κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, από διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, με πολυετή διδακτική εμπειρία.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα μετά την αρχική τοποθέτηση. Για τον λόγο αυτό, η δήλωση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να υποβληθεί αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του. Υποχρέωση κάθε ενδιαφερόμενου είναι η συμμετοχή του στα «τεστ προόδου» του προγράμματος, καθώς και η προετοιμασία του για την καθημερινή του πρόοδο. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν στο παρελθόν αντίστοιχο πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας για τον τουρισμό, που οργανώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Κάθε σπουδαστής/τρια έχει δικαίωμα να απουσιάσει σε τρία (3) μαθήματα το μέγιστο, ενώ απαραίτητη είναι η παρουσία του/της την ημέρα της έναρξης, κατά την οποία θα δηλώσει και την αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν.


Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες ως εξής:

Ώρες

Ηλικία

14:00-16:00

18-24 ετών

16:00-18:00

25-30 ετών

18:00-20:00

31-39 ετών

20:00-22:00

40-50 ετών

Για την επιλογή θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού 50 σπουδαστών/τριών σε κάθε τμήμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, βάσει των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), στη διαδρομή: Θέλω από τον Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Ημερομηνία: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018-Ιανουάριος 2019
Τοποθεσία: Αίθουσα Νερού, Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: 2313 318665

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework