Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 10-10-2018

Εισαγωγή στο PowerPoint

Το PowerPoint είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν υλικό-παρουσιάσεις. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, είστε σε θέση να δημιουργήσετε οθόνες στις οποίες έχετε ενσωματώσει κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, πίνακες, γραφήματα και ταινίες και να μεταβαίνετε από το ένα στοιχείο στο άλλο, όπως σε μια προβολή παρουσίασης.

Βασικά σημεία

  • Εισαγωγικές έννοιες – Ορολογία
  • Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας
  • Δημιουργία παρουσιάσεων
  • Επεξεργασία και μορφοποίηση

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς. Μετά το τέλος των μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο MyTickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο (2) εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Ώρα: 10:00-12:00
Τοποθεσία: Found.ation, Ευρυσθέως 2, Πετράλωνα, Αθήνα

Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework