Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 28-06-2018

Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από το eTwinning

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

 • το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων,
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
 • το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,
 • το Εργαστήριο διά βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
 • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

διοργανώνει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

 1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας,
 2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού,
 3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία,
 4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων,
 5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο.

Επίσης, σχεδιάζει να υλοποιήσει τα νέα πιλοτικά σεμινάρια:

 • Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο,
 • Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (tablets και κινητά τηλέφωνα) στη διδασκαλία μαθημάτων,

που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, καθώς και το σεμινάριο:

 • Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων πληροφορικής (μέσω virtual machines),

που θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής.

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του eTwinning (21.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων eTwinning, αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια κοινότητα πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου θα χωριστούν σε e-τάξεις των 20-30 εκπαιδευτικών και την κάθε e-τάξη θα αναλάβει ένας επιμορφωτής. Ο επιμορφωτής θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της e-τάξης του, τη βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό. Το υλικό διατίθεται από την κεντρική ομάδα της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε:

 • ένα από τα πέντε (5) πρώτα σεμινάρια και
 • ένα από τα δύο (2) πρώτα πιλοτικά σεμινάρια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

 • Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο ΠΣΔ μεταβείτε: register.sch.gr/teachers/register/
 • Για να ανακτήσετε το συνθηματικό σας μεταβείτε: register.sch.gr/password/reset_password/

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Τα σεμινάρια υλοποιούνται μέσω διαδικτύου και οι δραστηριότητες απαιτούν την παράδοση εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, επομένως οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική χρήση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Διάρκεια

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 120 ωρών (6 μήνες), ξεκινά τον Οκτώβριο 2018 και ολοκληρώνεται τον Μάιο 2019. Εκτιμάται ότι χρειάζονται 3 έως 5 ώρες κάθε εβδομάδα για να δουν το υλικό οι επιμορφούμενοι και να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, e-mail, τηλεδιάσκεψης.

Διαδικασία

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε Δευτέρα θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας και κάποιες δραστηριότητες-ασκήσεις τις οποίες οι επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.

Μοντέλο εκπαίδευσης

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Την περσινή σχολική χρονιά τα παρακολούθησαν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί eTwinners απ’ όλη την Ελλάδα. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιούνται:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί δικτυακές υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 • Για τη σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Τη βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα.

Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2018 - Μάιος 2019
Πληροφορίες: seminars.etwinning.gr, Click to show

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework