Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Δυνατότητες Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων – Από το Χωράφι στο Τραπέζι του Καταναλωτή

ΣΚΟΠΟΣ

Δεν αρκεί να παράγουμε ένα καλό προϊόν για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, πρέπει να μπορούμε και να το πουλήσουμε σε συμφέρουσα τιμή. Εφόσον η παραγωγική μας δραστηριότητα γίνεται για προσπορισμό εισοδήματος και όχι για ιδία κατανάλωση, μας ενδιαφέρει σφόδρα η πώληση του προϊόντος μας με ευνοϊκούς για εμάς όρους. Η πώληση του προϊόντος της γεωργικής/ κτηνοτροφικής παραγωγής σε καλές τιμές είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Ο πρωτογενής τομέας μάλιστα παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητας στον προγραμματισμό των ποσοτικών, ποιοτικών παραμέτρων και των συνθηκών διάθεσής του προϊόντος.
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους παραγωγούς στην προώθηση του προϊόντος τους υποδεικνύοντας εναλλακτικούς τρόπους διάθεσής του, με τις σχετικές λεπτομέρειες, πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Οι ιδιαιτερότητες στην πώληση του γεωργικού προϊόντος.
  • Χονδρικό εμπόριο.
  • Πώληση απευθείας στον καταναλωτή, Λαϊκές αγορές, Farmers markets, ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Επώνυμα – τυποποιημένα προϊόντα.
  • Οικοτεχνία και μικρής κλίμακας μεταποίηση.
  • Συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.
  • Συμβολαιακή γεωργία.
  • Εξαγωγές/Εξωστρέφεια

Διάρκεια 3 ώρες

Ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework