Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Διοικώντας μια Γεωργική Επιχείρηση – Βασικές Γνώσεις, Πρακτικά Θέματα

ΣΚΟΠΟΣ

Πλέον γεωργός και κτηνοτρόφος είναι κανονικοί επιχειρηματίες και μάλιστα μιας ιδιόμορφης μορφής επιχείρησης οι επιδόσεις της οποίας εξαρτώνται σημαντικά από τη φύση και γενικά από μη άμεσα ελεγχόμενους παράγοντες. Για αυτό ακριβώς ο παραγωγός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος και καταρτισμένος ώστε να περιορίζει τους μη ελεγχόμενους παράγοντες και να αυξάνει τη δική του θετική συμβολή στην επίδοση της εκμετάλλευσης-επιχείρησής του.
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει στον συνειδητοποιημένο παραγωγό τις πολύ απαραίτητες και βασικές εκείνες γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να οργανώσει και να διαχειριστεί ορθολογικά την εκμετάλλευσή του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Τα βασικά οικονομικά μεγέθη που πρέπει να γνωρίζω.
  • Αξιολόγηση της επίδοσής μου με οικονομικούς όρους.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού.
  • Κόστος παραγωγής.
  • Συντελεστές παραγωγής και διαχείρισή τους.
  • Βιωσιμότητα, αειφορία, ορθές πρακτικές.
  • Αξιολόγηση επενδύσεων.
  • Υποχρεώσεις έναντι του κράτους.

(Παρέχεται εφαρμογή excel με πρακτικά παραδείγματα)

Διάρκεια 6 ώρες

Ημερομηνία 12 και 14 Οκτωβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework