Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-09-2018

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μαθήματα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη δωρεά-χορηγία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να πραγματοποιήσει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας για αρχάριους, με διάρκεια 72 ωρών, σε δύο τμήματα ενηλίκων (20 ατόμων) στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Εγνατία 132). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ώρες 12:00-15:00 και 18:30-21:30. Η αίτηση συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), στη διαδρομή: Θέλω από τον Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών/τριών αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων. Τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρονται δωρεάν από τον χορηγό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες Θεσσαλονίκης και, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης, ή αντίστοιχα φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2018-21 Δεκεμβρίου 2018
Τοποθεσία: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατία 132
Πληροφορίες: 2313 318662 και 2313 318663

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework