Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης πραγματοποιεί δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για αρχάριους, διάρκειας 50 ωρών, σε τρία τμήματα ενηλίκων (25 ατόμων) στο Kέντρο Διά Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:30-21:00 (το ένα τμήμα) και κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10:00-12:00 (τα άλλα δύο τμήματα).

Η αίτηση συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr) στη διαδρομή: Θέλω από τον Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης).

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών/τριών αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό βαρύνει τους εκπαιδευόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες Θεσσαλονίκης και, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης, ή αντίστοιχα φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Τοποθεσία: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατία 132
Πληροφορίες: 231331-8662 και 231331-8663

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework