Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 04-03-2016

Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου. Πρόγραμμα 100α – Basic (Τμήμα Σαββατοκύριακου)

Έναρξη: 2 Απριλίου 2016

Διάρκεια: 2,5 μήνες

Σάββατο 10:00-14:30

Διεξαγωγή: Κυριακή 10:00-14:30.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework