Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 02-10-2017

Υποτροφίες του MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA, συμπληρώνει φέτος 32 χρόνια πρωτοποριακής εκπαίδευσης στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και υποστηρίζεται από τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι το πιο καταξιωμένο και αναγνωρισμένο MBA πρόγραμμα στην Ελλάδα και οι πτυχιούχοι τους έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απορροφητικότητας από μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα, η διεθνής λίστα κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS) έχει εντάξει το ΜΒΑ μεταξύ των κορυφαίων 250 ΜΒΑ πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατατάσσεται στην κατηγορία «Superior». Επίσης, σύμφωνα με το Eduniversal Best Masters Rankings το ΜΒΑ πλήρους φοίτησης κατατάχθηκε ως 19ο ΜΒΑ στη Δυτική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των σπουδών, αλλά και προσφοράς στους φοιτητές του το ΜΒΑ έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες, ενώ έχει θεσμοθετήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών. Συγκεκριμένα:

...

LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME

 • Το ΜΒΑ, με την ευγενική χορηγία του επιχειρηματικού ομίλου Libra Group, υλοποιεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους φοιτητές του προγράμματος, πλήρους και μερικής φοίτησης, το οποίο χρησιμοποιείται στη μερική κάλυψη του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρά αξιοκρατικά και αφορούν τη βαθμολογία των φοιτητών του ΜΒΑ στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στις εξετάσεις του Ιανουαρίου και Ιουνίου του πρώτου έτους.

...

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 • Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. θα χορηγήσουν 2 πλήρεις υποτροφίες στους δύο (2) καλύτερους φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2019 στο ΜΒΑ πλήρους φοίτησης.
 • Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:
 • Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
 • GMAT με σκορ από 700 και άνω
 • IELTS με σκορ από 7,5 και άνω

...

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

 • Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.) θα χορηγήσει 1 υποτροφία 5.000 ευρώ σε έναν (1) άριστο φοιτητή που θα εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2019 στο ΜΒΑ πλήρους φοίτησης.
 • Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:
 • Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
 • GMAT με σκορ από 700 και άνω
 • IELTS με σκορ από 7,5 και άνω

...

Economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

 • Το ΜΒΑ για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2017 - 2018 προσφέρει μία υποτροφία συνολικού ύψους 6,500 € για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA πλήρους φοίτησης στον φοιτητή με την 1η καλύτερη ατομική εργασία στον 23o φοιτητικό διαγωνισμό Economia. http://economia.gr/el/article/entry/2243
 • Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail, κατόπιν της εγγραφής του/ων φοιτητή/ων έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των εργασιών (31 Μαρτίου 2017) μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.
 • Τα κριτήρια (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:
 • Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
 • GMAT με σκορ από 700 και άνω
 • IELTS με σκορ από 7,5 και άνω

  Επικοινωνία:
  Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, γραφείο 600
  Τηλέφωνο: 210 8203615-616
  Ε-mail: Click to show και Click to show
  Url: http://www.mba.aueb.gr/ και http://mba-parttime.aueb.gr/

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework