Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

The University of Greenwich MBA

AIMS

The Master of Business Administration (MBA) is an internationally recognised Master’s degree in business administration and management. It prepares managers for organisational leadership and decision making.
The Greenwich MBA aims to develop the business leaders of the future. It approaches leadership thematically from the starting points of creativity, practicality and social resourcefulness, and focuses strongly on the personal development of participants, including their career management.
Building on a broad foundation of business functions, the MBA focuses on the integrative disciplines of business strategy and the management of change, leading to a real-world consultancy project and an individual piece of business research submitted as a dissertation.
The MBA includes executive coaching, which helps students to understand their value in the marketplace and develop plans that will make the very best of their career potential.

Duration

1,5 years in weekend mode. 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework