Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 14-09-2015

MSc. in Internet Engineering and Web Management

AIMS

This programme offers the opportunity to develop an in-depth understanding of technologies associated with website development, design and management, with particular emphasis on security and network management.
Further specialisms can be developed through option courses and through the individual project. The programme blends engineering, management and ICT to broaden the skills and experience of the graduate engineer.
The School seeks to make the postgraduate experience both challenging and rewarding, and by working closely with industry, strives to ensure the industrial relevance of its programmes.

Duration

1 year Full-time - September or January start, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework