Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 14-09-2015

MSc in Psychology

AIMS

The master’s programme MSc in Psychology of the University of Bolton is a one-year programme which involves the comprehensive study of selected areas in psychology at an advanced level and the acquisition of professional and research skills. 

Duration

To enter in the programme, students must have:

  • an honours degree in psychology recognised by the British Psychological Association or equivalent, with classification at least 2(i) although candidates with a 2(ii) or equivalent are welcome to apply and may be offered a place on the programme initially as ‘associate’ students.
  • a good standard of English (IELTS 6.5 or a recognised equivalent).

The MSc in Pyschology is a 1-year full-time programme, taught exclusively in the English language, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework