Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 14-09-2015

MSc in Cognitive Behavioural Therapy

AIMS

The University of Bolton MSc in Cognitive Behavioural Therapy provides you with a unique opportunity to:

  • Expand your knowledge through specialising on your chosen area within CBT;
  • Acquire skills through supervised practice by tutors and supervisors experienced in psychology and CBT;
  • Enjoy full support as you conduct high quality research;
  • Be encouraged to highlight the links between your research and clinical practice and publish your findings;
  • Equip yourself with the knowledge and skills needed for further PhD study or an academic career;
  • Benefit from a small-group, learner-centred, supportive learning environment responsive to individual needs and expectations.

Duration

The MSc in Cognitive Behavioural Therapy is a 1-year full-time programme, taught exclusively in the English Language, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework