Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 28-06-2018

MSc Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας

Περιγραφή προγράμματος

Η κλινική ψυχολογία αποτελεί τον πιο διαδεδομένο κλάδο της ψυχολογίας παγκοσμίως. Ειδικά στην Ελλάδα, προσελκύει μεγάλο αριθμό ψυχολόγων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών.

Η εξειδίκευση, παρά το ότι έχει τις ρίζες της στον Ιπποκράτη, ιδρύθηκε επίσημα το 1896 από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, Lightner Witmer, ο οποίος ίδρυσε και την πρώτη «ψυχολογική κλινική» για την υποστήριξη ασθενών με έντονα συμπτώματα άγχους και μαθησιακών δυσκολιών.

Η κλινική ψυχολογία ενσωματώνει επιστήμη, θεωρία, κλινική παρατήρηση και παρέμβαση, στοχεύοντας στην κατανόηση, αποτροπή και ανακούφιση από την ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα ή δυσλειτουργία και στην προαγωγή της ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Κεντρικοί πυλώνες της εφαρμογής της αποτελούν η ψυχολογική αξιολόγηση, η κλινική γνωμάτευση/σύνθεση και η ψυχοθεραπεία. Το μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες στους κεντρικούς θεωρητικούς, μεθοδολογικούς και εμπειρικούς τομείς της κλινικής ψυχολογίας.

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή των ψυχολογικών παρεμβάσεων στην ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

 • Ουσιώδεις εφαρμοσμένες δεξιότητες του κλινικού ψυχολόγου, όπως συμβουλευτική και επικοινωνία με τον ασθενή, την οικογένεια και τη διεπιστημονική ομάδα, κλινική αξιολόγηση και διάγνωση, σχεδιασμό παρέμβασης κ.ά.

 • Ηθικά και άλλα επαγγελματικά ζητήματα στην εφαρμογή της κλινικής ψυχολογίας.

 • Βασικές μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιούν οι κλινικοί ψυχολόγοι και η εφαρμογή τους σε κλινικά θέματα και πλαίσια.

 • Εφαρμογές της κλινικής ψυχολογίας σε αντικείμενα υγείας και εγκληματολογίας, αλλά και σε εξειδικευμένα θέματα όπως η κλινική νευροψυχολογία.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το πέμπτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

 • Αναγνώριση στην Ελλάδα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ως ισοδύναμο των αντίστοιχων μεταπτυχιακών των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων.

 • Πρακτική άσκηση σε κλινικές δομές κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού.

 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών (κλινικοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι κτλ.) με μεγάλη πείρα στην κλινική ψυχολογία και την εφαρμογή της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Κριτήρια εγγραφής

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στην ψυχολογία ή σε παρεμφερή επιστημονικό κλάδo

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου IELTS 6.5 ή αντίστοιχο. Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στην αγγλική γλώσσα

 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους

 • Δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα

 • Δυο συστατικές επιστολές

 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου) έρευνας & μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω μπορεί να παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS)

Δομή προγράμματος: Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα/διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια στο αντικείμενο της κλινικής ψυχολογίας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει πρακτική άσκηση κυρίως σε φορείς ψυχικής υγείας, ενώ το τρίτο αποτελείται από εκπαίδευση στην έρευνα σε κλινικό περιβάλλον και την υλοποίηση ερευνητικής πτυχιακής εργασίας.

Η θεματολογία του μεταπτυχιακού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση στις κοινές διαταραχές κατά τη διάρκεια της ζωής (αγχώδης διαταραχή, κατάθλιψη, διαταραχές της διάθεσης, διαταραχές πρόσληψης τροφής, διαταραχές σχετικές με καταχρήσεις κ.ά.) και στις πιο εξειδικευμένες (π.χ. διαταραχές προσωπικότητας, ψυχώσεις, σεξουαλικές διαταραχές, αποσυνδετικές διαταραχές), σχετικές με τέσσερις τομείς: παιδί, ενήλικας, τρίτη ηλικία και μαθησιακές δυσκολίες.

 • Κυρίαρχα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα στην κλινική ψυχολογία: ψυχοδυναμικό, γνωσιακό, συστημικό και προσωποκεντρικό και η θεωρητική και εμπειρική τους βάση, αλλά και εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της ζωής.

 • Διαφορική διάγνωση, μέθοδοι αξιολόγησης (ψυχομετρικές και άλλες αξιολογήσεις) και διεπιστημονική συνεργασία στη διάγνωση και θεραπεία.

 • Ψυχοπαθολογία και βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας.

 • Αρχές και εφαρμογή της κριτικής και συστηματικής ανασκόπησης και ερευνητικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε κλινικά δείγματα.

 • Διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών σε συνεργασία με τους λήπτες υπηρεσιών, φροντιστές και άλλους εμπλεκόμενους.

 • Ανάπτυξη των κεντρικών κλινικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν οι κλινικοί ψυχολόγοι, ιδιαίτερα σε σχέση με το «BPS’ Division of Clinical Psychology Competencies Framework».

 • Δομημένη κλινική συνέντευξη και άλλες γνωστές μεθοδολογίες.

 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση ως βασική δεξιότητα στην κλινική ψυχολογία.

 • Ο κλινικός ψυχολόγος στην εγκληματολογία και ειδικά ζητήματα σε σχέση με παραβάτες.

 • Επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα στην κλινική ψυχολογία ειδικά σε σχέση με διαφοροποιημένα πλαίσια και διαφοροποιημένες ομάδες και ανάγκες.

 • Διεθνείς οπτικές και διαφορές κουλτούρας στην κατανόηση των ψυχολογικών δυσκολιών και της ευεξίας.

 • Προσωπική ανάπτυξη, αυτοαξιολόγηση και εποπτεία ως επαγγελματικά εργαλεία.

 • Εργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική ομάδα.

Ακαδημαϊκή αξιολόγηση: Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, αναφορές αυτοαξιολόγησης και προσωπικής ανάπτυξης, role play, ημερολόγια κ.ά.

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις στο αντικείμενο που στοχεύουν στην επαγγελματική εδραίωση σου στην αγορά εργασίας.

 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση ενός εκ των ελάχιστων μεταπτυχιακών κλινικής ψυχολογίας στην Ελλάδα.

 • Θα συνεισφέρεις στην ανάπτυξη της εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας στην Ελλάδα μέσα από πρωτοποριακές έρευνες.

 • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο κολέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της ψυχολογίας.

 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Θα αποκτήσεις αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS και του πέμπτου μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Αγγλίας.

Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • δομές ψυχικής υγείας

 • μονάδες απεξάρτησης

 • οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων

 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης (π.χ. ασφαλιστικοί οργανισμοί, κέντρα διάγνωσης κ.ά.)

 • ειδικές υπηρεσίες παροχής γνωματεύσεων

 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε προσφυγικούς πληθυσμούς

 • νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές

 • σχολεία, συμβουλευτικούς σταθμούς και επιχειρήσεις

Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα επιπλέον προσδίδει πλεονέκτημα στον απόφοιτο που επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα από τα αμειβόμενα διδακτορικά κλινικής ψυχολογίας στην Αγγλία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework