Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 14-09-2015

MPhil/Innovation

AIMS

The University of Bolton provides an MPhil by Innovation. The novel MPhil degree will enable you to achieve postgraduate degree level of academic qualification in your subject area, through the publication, prototyping and
commercialisation planning of your innovative research and development work. If you are working in business or industry you can use the research challenges you face in your current role as the basis of your MPhil study, giving you access to the University’s resources and research expertise to support business development by Innovation.

Duration

1 year Full-time - September or January start, or 2 years part-time, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework