Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

MA in Transport and Logistics Management

AIMS

The Master of Arts in Transport & Logistics Management examines business activities in the transport and logistics sector, such as aviation or freight transport.This degree is ideal for applicants with a degree in aviation management, tourism, geography, economics or business administration or who have studied engineering.

Students will learn to understand the economic relationship between the transport and logistics sectors and comprehend the use of management tools that are important for this business area. The programme conveys in-depth knowledge on the economic interrelationship between the transport and logistics sectors. It additionally focuses on management tools that are important for this area of business.

Duration

Full-time 4 semesters (3 semesters study + 1 semester Master Thesis). 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework