Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

MA in International Management – Aviation Management

AIMS

The Μaster of Arts programme in International Management gives you the tools you will need for a variety of management roles in international companies. The programme focuses on the international service industry and gives you opportunities to put what you've learned to work.

Master International Management · Aviation will prepare you, over four semesters, to take up an international management role in the aviation business. You will apply strategic and operative management concepts to the international aviation business. Your degree pays special attention to creating successful and value-enhancing business models in aviation. There is also a strong focus on strategic planning and operations management in an international context.  You will also come to understand the role of government regulators, which are an important part of the aviation industry's operating framework.

Duration

Full-time 4 semesters (3 semesters study +1 semester Master Thesis). 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework