Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 14-02-2018

MA Child Psychology for Education

Η Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση νέων επαγγελματιών και επιστημόνων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τμήματα, όπως η Ψυχολογία, η Προσχολική Εκπαίδευση και η Ειδική Αγωγή.

Τα προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων στην εκπαίδευση και στηρίζουν την έρευνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις εκφάνσεις της, αλλά και να εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών διαθέτουν μια σοβαρή επιστημονική υποδομή, αλλά και όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους. Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, αλλά και για την ικανότητα εφαρμογής των πλέον νεωτεριστικών μεθόδων, έχοντας την προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και την απευθείας συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στηρίζονται στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και ενθαρρύνουν την έρευνα.

Τα Εργαστήρια των Ανθρωπιστικών Επιστημών:

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά στα πλήρως εξειδικευμένα ιδιόκτητα εργαστήρια της σχολής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυδύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται, θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας κριτική και δημιουργική σκέψη.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

 • Το μοναδικό αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βρετανικού πανεπιστημίου στους τομείς της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας με τον αντίστοιχο ελληνικό τίτλο, μέσω ΣΑΕΠ του υπουργείου Παιδείας.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος «στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια» στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Arts από το University of East London.
 • Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
 • Παράλληλη παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από καταξιωμένους ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους.
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Περιγραφή:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MA «Child Psychology for Education» προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες στην επιστήμη της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και κυρίως σε αποφοίτους σχολών εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής), τμημάτων ψυχολογίας αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει και να επεκτείνει τις γνώσεις του στον κλάδο της ψυχολογίας εφαρμοσμένης στην εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος και να κατανοήσουν τις αξίες και τις πρακτικές της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αναπτύξουν παράλληλα εξειδικευμένες δεξιότητες, με τις οποίες θα μπορούν στο μέλλον να κατανοήσουν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν τα θεωρητικά μοντέλα της ψυχολογίας που θα διδαχθούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εστιάζει στην εκπαιδευτική διάσταση της ψυχολογίας, γεγονός που καθιστά τους αποφοίτους ικανούς να παρέχουν εξειδικευμένη και ουσιαστική υποστήριξη σε μαθητές και εφήβους, παράλληλα αλλά και επάλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης ενός συνεργατικού πλαισίου με τους γονείς.

Επαγγελματικές προοπτικές:

Το μεταπτυχιακό MA «Child Psychology for Education» προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς κατανοούν τις αξίες, τις πρακτικές, τις οργανωτικές και διαπροσωπικές διαστάσεις των επιστημών της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας, καθώς και τη διασύνδεση, την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία επίδραση μεταξύ τους.

Μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους εργαζόμενοι σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων, κέντρα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, σε ιδρύματα / συλλόγους και φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξη του παιδιού, σε κέντρα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και ως σύμβουλοι συνεργαζόμενοι με χώρους όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία ενός εκπαιδευτικού με γνώσεις πάνω στην πρώιμη αναγνώριση, αξιολόγηση και παρέμβαση πιθανών προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές και οι νέοι, αλλά και οι γονείς τους.

Μαθήματα:

 • Bασικά Θέματα Aναπτυξιακής και Γνωστικής Ψυχολογίας
 • Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
 • Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 • Βασικά Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Εμπόδια στη Μάθηση και στη Διδασκαλία
 • Πτυχιακή Εργασία

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών πλήθους ειδικοτήτων (απόφοιτοι σχολών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές ξένων γλωσσών, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κ.ά.) που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτά παρουσιάζονται παραπάνω)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές επιστολές
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Καθηγητές:

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δομές, φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ΜΚΟ, εταιρίες, κέντρα διάγνωσης και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών ως ψυχολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.ά. και διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τους τις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Επικοινωνία:

Πατησίων 125, Αθήνα. Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Σωρού 74, Μαρούσι. Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Πειραιάς. Τηλ.: 210 4121200, fax: 210 4128095

Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 241010, fax: 2310 253270

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework