Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 08-05-2020

Digital Media, Communication and Journalism

Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στα τρία σύγχρονα και εξειδικευμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα σε αποφοίτους και επαγγελματίες να εμβαθύνουν στους τομείς της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας μέσα από σπουδές υψηλής ποιότητας, που συνδέουν τα γνωστικά αντικείμενα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα,  το αγγλόφωνο MA «Digital Media, Communication and Journalism», τις ειδικεύσεις European Journalism, Digital Media, Culture and Communication, και Risk Communication and Crisis Journalism.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής, το πρόγραμμα σπουδών και τα τέλη φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: MA in Digital Media, Communication and Journalism (http://media.jour.auth.gr). 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework