Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 28-06-2018

Ψυχολογία της Υγείας

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην ψυχολογία της υγείας με την πιστοποίηση του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS). Το master στην ψυχολογία της υγείας έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία καριέρα στoν συγκεκριμένο κλάδο. Όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, αλλά μόνο οι πτυχιούχοι ψυχολογίας πληρούν τις προϋποθέσεις διαπίστευσης από το BPS. Όλοι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν 6 υποχρεωτικές ενότητες για να λάβουν πτυχίο MSc Health Psychology.

Γιατί να επιλέξετε το MSc Health Psychology;

To μάστερ στην Ψυχολογία της Υγείας είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας με διεθνή αναγνώριση από το BPS εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Αγγλία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι ψυχολόγοι περνούν αυτόματα το stage 1 από την BPS και μπορούν να συνεχίσουν στο stage 2, που τους δίνει την άδεια να εργαστούν σε όλη την Ευρώπη, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς η εγγραφή στην BPS αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ζητούν σε κάθε πρόσληψη οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές και εταιρίες που προσλαμβάνουν ψυχολόγους. Στους αποφοίτους δίνεται η δυνα τότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής στο Cardiff Metropolitan University. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College στην καρδιά της Αθήνας, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση στο σύγχρονο εργαστήριο ψυχομετρίας του κολεγίου.Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμάθηση της στατιστικής επιστήμης.

Το μεταπτυχιακό έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία και Μ.Κ.Ο., όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους, όπως και να εκπονήσουν την πτυχιακή διατριβή τους υπό επίβλεψη. Η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Ψυχολογίας και ειδικών σε θέματα Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας ημερίδων και εργαστηρίων από το City Unity College δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.Οι φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδεύονται σε γνωσιακές συμπεριφορικές τεχνικές, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες, σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής, καθώς και στη δημιουργία, στη χορήγηση και στην αξιολόγηση ψυχομετρικών κλιμάκων, γεγονός που καθιστά τα δίδακτρά του ασυναγώνιστα.Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας και της έρευνας, καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.

Διάρκεια και μέθοδοι εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 1 ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (full time) ή έως 3 έτη μερικής φοίτησης (part time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 180 credits και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημά- των χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βιντεοπροβολείς, H/Y και CD players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Intranet, όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας διαλέξεις: Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του αντικειμένου. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οι λέκτορες έχουν τις διαλέξεις τους διαθέσιμες στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του City Unity, που ονομάζεται Moodle, και οι μαθητές είναι σε θέση να κατεβάσουν το υλικό όταν είναι απαραίτητο, αν και το Moodle δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης στην τάξη. Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης μίας ευρείας επισκόπησης ενός θέματος και αποτελούν έναυσμα περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους μαθητές για σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.

Καθοδηγούμενη ανάγνωση: Οι μαθητές αναμένεται να έχουν σημαντική ύλη με καθοδηγούμενη ανάγνωση σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Όλοι οι σπουδαστές του Cardiff Met, συμπεριλαμβανομένων όσων σπουδάζουν σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα, έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους του πανεπιστημίου. Οι οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτούς διατίθενται στη διεύθυνση: https://tsr.cardiffmet.ac.uk/Learning/Library/eleclib/Pages/default.aspx.

Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες: Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της διδακτικής ύλης που έχει διδαχθεί με άλλες μεθόδους και για την αποφυγή πιθανών παρανοήσεων. Οι συνεδρίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν την κατανόηση του θέματος που αποκτήθηκε μέσω διαλέξεων και προπαρασκευαστικών αναγνώσεων. Οι συνεδρίες παρέχουν επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο είστε σε θέση να λύσετε απορίες και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα διδακτικά θέματα. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητηθεί να προετοιμάσετε παρουσιάσεις και θα λάβετε αναλυτικό σχολιασμό σχετικά με αξιολογημένες δραστηριότητες.

Μελέτες περιπτώσεων: Παρουσιάζουν ρεαλιστικά παραδείγματα, κι από τη μελέτη, την έρευνα και τη συζήτηση των περιπτώσεων οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις για τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.

Ομαδικά σεμινάρια: Γίνονται για να συζητήσουμε με κριτική ματιά θέματα και ζητήματα που ερευνήθηκαν στα τμήματα εικονικής μάθησης.

Εργαστήρια: Στον τομέα των στατιστικών γίνεται χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων στατιστικής.

Επίβλεψη: Οι εποπτεύοντες καθηγητές και ο φοιτητής θα σχηματίσουν μία ερευνητική ομάδα που θα συνεργαστεί σε μία φοιτητο- κεντρική σχέση, η οποία θα περιλαμβάνει προσωπικές συνεδρίες με ατομική εποπτεία για τη διατριβή.

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις, δοκίμια και παρουσιάσεις. Η συγγραφή δοκιμίων και εργασιών επιτρέπει στους φοιτητές να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και την κατανόηση ενός θέματος.

Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, 105 62, Σύνταγμα.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework