Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 12-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Δ.Π.Μ.Σ. "Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία"

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2900 ευρώ (πλήρης ή μερική φοίτηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 4η Φεβρουαρίου 2022. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/m_smecce/

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework