Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 02-12-2019

Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων

To τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων", εγκεκριμένο πλήρως από το κράτος, με τμήματα στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη ως:

Α. Πλήρους Φοίτησης (full time) διάρκειας 3 εξαμήνων (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β. Μερικής Φοίτησης (part time) διαρκέιας 5 εξαμήνων (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά από 25 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://master-ebl.ihu.gr).

Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται Παρασκευή 15:30 - 20:30 και Σάββατο 10:00 - 15:00 (Έναρξη μαθημάτων 17/1/2020).

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://master-ebl.ihu.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework