Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 08-05-2020

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Σκοπός του ΠΜΣ:

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (120 ECTS)

Εγγραφές – Έναρξη μαθημάτων: 4.02.2020 - 09.06.2020

Οκτώβριος 2020 στο http://nautilus.aegean.gr/

Κριτήρια επιλογής:

Μοριοδότηση φακέλου υποψηφιότητας (τυπικά προσόντα) (70%) & προφορική συνέντευξη (30%)

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας:

Το ΠΜΣ παρέχει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του διπλώματος.

Κύριος τομέας σπουδών:

Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Επιστήμες της Αγωγής (Master of Education)

Επίπεδο του τίτλου:

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος Κύκλος Σπουδών)

Προϋποθέσεις για την απονομή ΜΔΕ:

Α’ & Β’ εξάμηνο: παρακολούθηση 8 μαθημάτων

Γ’ εξάμηνο: Πρακτική Άσκηση και 2 μαθήματα

Δ’ εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες, με μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης και χρήση ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, ως και 50% των μαθημάτων. Στις αίθουσες της πανεπιστημιακής μονάδας υπάρχει εγκατεστημένος οπτικοακουστικός εξοπλισμός και wi-fi.

Διδακτικές καινοτομίες:

Εμπλουτισμός των τυπικών μορφών διδασκαλιών (διάλεξη-εργαστήριο-φροντιστήριο, προσομοίωση, μικροδιδασκαλία, κ.λπ.):

  • με επισκέψεις και επιτόπια μαθήματα, ακόμα και στο εξωτερικό (των φοιτητών/τριών)
  • με προσκλήσεις επιστημόνων ή έμπειρων επαγγελματιών της εκπαίδευσης
  • με ποικιλόμορφη επιστημονική παρατήρηση και ευφυή πρακτική άσκηση (εικονική, ψηφιακή ή στο πεδίο, στην ίδια τη σχολική μονάδα ή σε άλλο σημείο π.χ. γραφεία δ/νσης εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς, υπουργεία) όπως και ελκυστικές αλλά και ουσιαστικές διαδικασίες παρουσίασης και αξιολόγησης των επιστημονικών αναζητήσεων των μφ.

Ποιοι διδάσκουν στο ΠΜΣ;

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με ειδικά προσόντα.

Διαμονή/Προτάσεις:

Η Ρόδος διαθέτει μία ισχυρή υποδομή στον τομέα της διαμονής και φιλοξενίας. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμερίσματα ή δωμάτια σε ξενοδοχεία σε πολύ προσιτές τιμές.

Φοιτητική μέριμνα

Στους δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης λαμβάνουν και τα 3 γεύματα ημερησίως έναντι συμβολικού ποσού. Πληροφορίες https://studies.aegean.gr

Υπηρεσία Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Η ΥΠΕ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του ΠΑ. Στους στόχους της είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

Δίδακτρα/Υποτροφίες:

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.800 € (τμηματική καταβολή σε δόσεις)Δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές σε ποσοστό ως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα. Παρέχεται υποτροφία ως 1.000 € σε μ.φ. του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση.

Διημερίδες/συνέδρια/σεμινάρια

Διοργανώνονται εναλλάξ ένα «Γενικό Σεμινάριο-Εργαστήρια» (2ος εξάμηνο) και η «Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή» (4ο εξάμηνο) που περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως π.χ. Εκπαιδευτικό Δίκαιο, Διαλεκτική Συμβουλευτική, Διαχείριση Ειδικών Πληθυσμών-Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διαχείριση Ειδικών Πληθυσμών-Πολυπολιτισμικές Ομάδες, Εφαρμογές και Παραδείγματα Εκπαιδευτικής Έρευνας η/ και άλλες επίκαιρες θεματικές. Στις δραστηριότητες αυτές φιλοξενούνται αναγνωρισμένες/οι εισηγήτριες/ές από το επιστημονικό πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και νέοι/ες επιστήμονες. Η διάρκεια και η οργάνωση εξαρτώνται από τις διεθνείς συγκυρίες και εξελίξεις στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο του αντικειμένου του ΠΜΣ.

Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το θέμα της 11ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή είναι «Η Εκπαιδευτική Μηχανική της Επικοινωνίας και των Μέσων της στον Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Επιστημολογικές, Ανθρωπολογικές, Παιδαγωγικές, Οργανωσιακές, Κοινωνικές και Ψηφιακές Συνιστώσες και Προεκτάσεις» και θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, 29 & 30 Μαΐου 2020. Η εγγραφή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας πληρωμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework