Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 26-04-2018

Μεταπτυχιακό στη «Φυσικοθεραπεία»

H Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Η σχολή υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει επιστήμες, όπως η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η διαιτολογία, οι βιοϊατρικές επιστήμες, η εργοθεραπεία, η νοσηλευτική, η προπονητική και η ποδιατρική, κλάδοι στους οποίους το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει μακρά εκπαιδευτική παράδοση. Αποστολή της σχολής είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων υγείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η αριστεία στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία και η διδασκαλία του σεβασμού στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ολιστικό τρόπο προσέγγισης στη γνώση, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων με τη χρήση νέας τεχνολογίας και διαγνωστικού εξοπλισμού νέας γενιάς, προάγουν το πνεύμα της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας και βοηθούν τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. Η κλινική άσκηση των φοιτητών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των σπουδών και είναι απαραίτητη για την προετοιμασία επιστημόνων ικανών να ασκήσουν το επάγγελμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει στόχο την ανάπτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ δίνει έμφαση στην αναγνώριση και την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας της υγείας.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων της σχολής υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτουν σοβαρή επιστημονική υποδομή, αλλά και όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για την ένταξή τους στη ...σύγχρονη αγορά εργασίας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στις μέρες μας ο κλάδος της υγείας. Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, αλλά και για την ικανότητα εφαρμογής των πλέον νεωτεριστικών θεραπευτικών μεθόδων, έχοντας την προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και συνέχισης των σπουδών τους σε αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

 • Τo πρώτο και μοναδικό αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βρετανικού πανεπιστημίου στη φυσικοθεραπεία, που παρέχεται στην Ελλάδα.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. στη «Φυσικοθεραπεία» στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
 • Παρακολούθηση τριών κλινικών σεμιναρίων με σύγχρονη θεματολογία παράλληλα με τη φοίτηση στο πρόγραμμα: Κλινικό σεμινάριο γηριατρικής φυσικοθεραπείας (με θεματολογία: εκτίμηση ισορροπίας, πρόληψη πτώσεων), κλινικό σεμινάριο νευρολογικής αποκατάστασης (με θεματολογία: αποκατάσταση του ημίπληκτου άνω άκρου) και κλινικό σεμινάριο παιδιατρικής νευρολογικής αποκατάστασης (με θεματολογία: κλινική συλλογιστική, αξιολόγηση και καταγραφή διαταραχών βάδισης, πλάνο θεραπείας, θεραπευτική παρέμβαση).
 • Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
 • Τίτλος σπουδών από το University of East London με έδρα το Λονδίνο και πολυετή παράδοση στις σπουδές φυσικοθεραπείας: ένα από τα πρώτα βρετανικά πανεπιστήμια που παρείχε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε αυτό το αντικείμενο.
 • Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ του υπουργείου Παιδείας.
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων και εξειδικευμένων εργαστηρίων εμβιομηχανικής και αξιολόγησης της ανθρώπινης κίνησης.
 • Μαθήματα στα εξειδικευμένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του κολλεγίου με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Περιγραφή

Απαντώντας στις απαιτήσεις του σύγχρονου Έλληνα φυσικοθεραπευτή, το MSc Physiotherapy είναι ο πρώτος στην Ελλάδα μεταπτυχιακός τίτλος στη Φυσικοθεραπεία.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και στην κριτική αξιολόγηση της επιστήμης της φυσικοθεραπείας. Καταξιωμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς της αξιολόγησης και αποκατάστασης εξασφαλίζουν την εναρμόνιση του προγράμματος με τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. Οι κύριοι στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια κριτικού και ερευνητικού πνεύματος γύρω από τις σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές θεωρήσεις και πράξεις.

Ένα από τα πρόσθετα οφέλη του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με εξειδικευμένα εργαστήρια εμβιομηχανικής και αξιολόγησης του ανθρώπινου έργου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιείται τμήμα των ενοτήτων: «Μύες, κίνηση και άσκηση», «Βάδιση, στάση και ισορροπία», καθώς και της πτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 έτος και πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Physiotherapy απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, που επιθυμούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις ειδικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα.

Oι απόφοιτοι του προγράμματος ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους ως φυσικοθεραπευτές, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον κλινικό τομέα. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος αποσκοπεί στο να μετοικήσει, η ολοκλήρωση του προγράμματος διευκολύνει την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε άλλη χώρα.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά

 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Κλινική συλλογιστική
 • Αξιολόγηση παρεμβάσεων στην κλινική πράξη
 • Πτυχιακή εργασία

Επιλογής

 • Μύες, κίνηση και άσκηση
 • Βάδιση, στάση και ισορροπία

Πρακτική-Κλινική άσκηση

Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα των τομέων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η επιβλεπόμενη πρακτική-κλινική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Η ποιότητα και εγκυρότητα της κλινικής-πρακτικής άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο η πρακτική-κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και κλινικών και συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα ...επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές -υπό την επίβλεψη έμπειρων κλινικών εκπαιδευτών- να έρθουν σε επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων, προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με ...την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει 5 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, με σύγχρονα μηχανήματα και προσομοίωση επαγγελματικού περιβάλλοντος.... Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της ειδικότητας, ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν προγράμματα αποκατάστασης και ολοκληρωμένες θεραπείες.

Δράσεις και πρωτοβουλίες

Η σχολή υγείας ενθαρρύνει τη συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού της, όσο και των διακεκριμένων φοιτητών σε διεθνή ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η σχολή διοργανώνει σειρά σεμιναρίων, διαλέξεων-παρουσιάσεων και συνεδρίων με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση των φοιτητών και την ενημέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις του αντικειμένου των σπουδών τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το MSc in Physiotherapy απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, που επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στον κλάδο τους.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο φυσικοθεραπείας από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές επιστολές
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πτυχίο/πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό της σχολής υγείας απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και κλινικό έργο, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, φορείς, εταιρίες κ.λπ. ως επαγγελματίες υγείας (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι, ιατροί κ.ά.) και διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητά τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τους τις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Επικοινωνήστε με το Admissions Office:

Campus Αθήνας (κέντρο)

Πατησίων 125, 11251, Αθήνα

Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Campus Αμαρουσίου

Σωρού 74, 15125, Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Campus Πειραιά

Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, 18535, Πειραιάς

Τηλ.: 210 4121200, fax: 210 4128095

Campus Θεσσαλονίκης

Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, 54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 241010, fax: 2310 253270

E-mail: Click to show

Website: www.mitropolitiko.edu.gr

 

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework