Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 17-05-2018

Μεταπτυχιακό στη «Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία»

Η Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αποστολή της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση νέων επαγγελματιών και επιστημόνων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τμήματα, όπως η ψυχολογία, η προσχολική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή.

Τα προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων στην εκπαίδευση και στηρίζουν την έρευνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις εκφάνσεις της, αλλά και να εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του τμήματος ανθρωπιστικών επιστημών διαθέτουν μια σοβαρή επιστημονική υποδομή, αλλά και όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους. Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, αλλά και για την ικανότητα εφαρμογής των πλέον νεωτεριστικών μεθόδων, έχοντας την προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και την απευθείας συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα προγράμματα σπουδών της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών στηρίζονται στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και ενθαρρύνουν την έρευνα.

Τα Εργαστήρια των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά στα πλήρως εξειδικευμένα ιδιόκτητα εργαστήρια της σχολής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυδύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται, θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας κριτική και δημιουργική σκέψη.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα

Το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βρετανικού πανεπιστημίου στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MA «Counselling and Psychotherapy» στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Arts από το University of East London, το οποίο έχει μια μακρά παράδοση εκπαίδευσης στη συμβουλευτική (το αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε το 1972).
 • Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ του υπουργείου Παιδείας.
 • Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Βρετανική Ένωση Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP).
 • Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP, Membership number: 187957).
 • Εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, την πιο σύγχρονη τάση στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που συνδυάζει ποικιλία τεχνικών (προσωποκεντρική, γνωσιακή, ψυχοδυναμική, Gestalt, υπαρξιακή προσέγγιση) και δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ευρύτερου πλαισίου κλινικών περιστατικών.
 • Υποχρεωτική εποπτευόμενη κλινική πρακτική 100 ωρών σε συνεργαζόμενα κλινικά πλαίσια του κολλεγίου (ιδρύματα, νοσοκομεία, φορείς, κέντρα, δομές, μονάδες ψυχικής υγείας κ.ά.) και στο ανοιχτό συμβουλευτικό κέντρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
 • Μεγάλη έμφαση στις θεμελιώδεις ποιότητες του επαγγέλματος και στην εκμάθηση-εκπαίδευση πρακτικών δεξιοτήτων-συμπεριλαμβομένης εργαστηριακής εκπαίδευσης σε μικρές ομάδες.
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους.
 • Διδακτικό προσωπικό με εκτεταμένη κλινική εμπειρία αλλά και πλήρη ακαδημαϊκά προσόντα.

Περιγραφή

Το MA «Counselling and Psychotherapy» αποτελεί το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο.

Πρόκειται για πρόγραμμα πρακτικής-βιωματικής εκπαίδευσης, με στόχο την κατάρτιση των φοιτητών, ώστε αυτοί ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να ασκήσουν με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα του συμβούλου ή/και του ψυχοθεραπευτή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Παρέχει εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο που αποτελεί την πιο σύγχρονη τάση στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, λόγω του ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και είναι δύσκολο και ριψοκίνδυνο να ερμηνεύεται η συμπεριφορά τους βάσει μόνο μίας θεωρίας.

Το μοντέλο θεραπευτικής τεχνικής που διδάσκεται στο πρόγραμμα είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Egan, με προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να:

 • Εκπαιδεύσει θεωρητικά και πρακτικά στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με τρόπο κατάλληλο για την ασφαλή, δεοντολογική και αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή.
 • Δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εγγραφούν σε αρμόδιους συλλόγους επαγγελματιών (π.χ. BACP).
 • Δώσει την ευκαιρία για ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική εξέλιξη.

Παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε:

 • BACP κατόπιν ολοκλήρωσης 2 ετών εκπαίδευσης (PGDip) και 100 ωρών εποπτευόμενης συμβουλευτικής πρακτικής. Η εγγραφή ως member γίνεται κατόπιν ατομικής αίτησης.

Διάρκεια: 2-3 έτη ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Επαγγελματικές προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA «Counselling and Psychotherapy» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα του συμβούλου ή/και του ψυχοθεραπευτή. Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Εργαστούν ως σύμβουλοι/θεραπευτές, είτε ιδιωτικά είτε σε φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Γίνουν οι ίδιοι επόπτες νέων συμβούλων/θεραπευτών.

Μαθήματα

Έτος 1:

 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Προσωποκεντρική θεωρία
 • Πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικής
 • Προσωποκεντρικές πρακτικές δεξιότητες
 • Γνωστική-συμπεριφοριστική θεωρία
 • Γνωστικές-συμπεριφοριστικές πρακτικές δεξιότητες
 • Ψυχική υγεία
 • Συμβουλευτική και κοινωνικό πλαίσιο
 • Κλινική πρακτική
 • Εποπτεία
 • Βιωματικά σεμινάρια

Έτος 2:

 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Ψυχοδυαναμική θεωρία
 • Μοντέλο Εgan
 • Πρακτική εφαρμογή μοντέλου Egan
 • Πρακτικές δεξιότητες και τεχνικές ψυχοδυναμικού μοντέλου παρέμβασης
 • Θεωρία σύνθεσης
 • Συνθετικές δεξιότητες παρέμβασης
 • Ψυχική υγεία
 • Εξοικείωση διαφορετικές προσεγγίσεις (π.χ. gestalt, υπαρξιακή, art therapy κτλ.)
 • Κλινική πρακτική
 • Εποπτεία
 • Βιωματικά σεμινάρια

Έτος 3:

 • Βιωματικά σεμινάρια
 • Μέθοδοι έρευνας
 • Ερευνητική εργασία

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ανθρωπιστικών-κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (στις προαναφερόμενες ή συναφείς ειδικότητες)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές επιστολές
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πτυχίο/πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Καθηγητές

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δομές, φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία Μ.Κ.Ο., εταιρίες κ.λπ. ως ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές κ.α. και διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τους τις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework