Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 26-04-2018

Μεταπτυχιακό στην «Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία»

Η σχολή των ανθρωπιστικών επιστημών

Αποστολή της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση νέων επαγγελματιών και επιστημόνων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τμήματα, όπως η ψυχολογία, η προσχολική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή.

Τα προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων στην εκπαίδευση και στηρίζουν την έρευνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις εκφάνσεις της, αλλά και να εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του τμήματος ανθρωπιστικών επιστημών διαθέτουν μια σοβαρή επιστημονική υποδομή, αλλά και όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους. Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, αλλά και για την ικανότητα εφαρμογής των πλέον νεωτεριστικών μεθόδων, έχοντας την προοπτική άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και την απευθείας συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα προγράμματα σπουδών της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών στηρίζονται στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και ενθαρρύνουν την έρευνα.

Τα εργαστήρια των ανθρωπιστικών επιστημών

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά στα πλήρως εξειδικευμένα ιδιόκτητα εργαστήρια της σχολής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυδύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται, θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας κριτική και δημιουργική σκέψη.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα

 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βρετανικού πανεπιστημίου στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία, που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας μέσω ΣΑΕΠ του υπουργείου Παιδείας.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Clinical and Community Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
 • Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
 • Τίτλος σπουδών από το University of East London, που αναδείχτηκε δεύτερο στην επιλογή σπουδών στην ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων του κολλεγίου και παρατήρηση κλινικών περιπτώσεων.
 • Επιλογή κατεύθυνσης κατά την πρακτική άσκηση (γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία ή οικογενειακή-συστημική θεραπεία).
 • Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων και εκδηλώσεων από καταξιωμένους ψυχολόγους.
 • Εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων του φοιτητή μέσα από σχετικές δραστηριότητες στην τάξη (σεμινάρια, βιωματικά workshops, κ.ά.).
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Περιγραφή

Η κλινική κοινοτική ψυχολογία ασχολείται με τις σχέσεις του ατόμου με την κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Οι επαγγελματίες κοινοτικοί ψυχολόγοι αναζητούν να κατανοήσουν την ποιότητα ζωής ατόμων, κοινοτήτων και κοινωνιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της έρευνας και της δράσης. Η κοινοτική ψυχολογία κάνει χρήση ποικίλων θεωριών εντός και εκτός της επιστήμης της ψυχολογίας, προκειμένου να αναλύσει κρίσιμα θέματα των κοινοτήτων, τις σχέσεις μεταξύ τους και τις συμπεριφορές των ατόμων απέναντι σε αυτές.

Είναι ένας συνδυασμός επιστήμης, θεωρίας και κλινικής γνώσης με στόχο την κατανόηση, την πρόβλεψη και την ανακούφιση του ψυχολογικού στρες και των ψυχολογικών δυσλειτουργιών και την προαγωγή της υγείας και της ατομικής εξέλιξης.

Οι πυρήνες της πρακτικής της είναι η ψυχολογική αξιολόγηση και η ψυχοθεραπεία, παρ' όλο που οι κλινικοί ψυχολόγοι ασχολούνται και με την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology έχει στόχο να παράσχει τις θεωρητικές και τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία από τις βασικές κλινικές και κοινοτικές εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας.

Συνδυάζει τα θεωρητικά μαθήματα με την κλινική πρακτική και την έρευνα. Παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και έρευνα στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία, αλλά και εκπαίδευση με έμφαση στους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της επιστήμης.

Διάρκεια: 1 έτος

Γλώσσα: Ελληνικά

Επαγγελματικές προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Clinical and Community Psychology προετοιμάζει επαγγελματίες ψυχολόγους, ικανούς να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της κλινικής και κοινοτικής ψυχολογίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το υπόβαθρο για να:

 • Διεκδικήσουν μία θέση σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. κλινικής ψυχολογίας, συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής ψυχολογίας).
 • Εργαστούν σε κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται η παρουσία και απασχόληση ειδικού ή σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού.
 • Συνεχίσουν την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους κατάρτιση, με στόχο την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στην κλινική αξιολόγηση και παρέμβαση.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ειδικοτήτων ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της κλινικής και της κοινοτικής ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στην ψυχολογία, την κοινωνική ψυχολογία, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση, τη νοσηλευτική, την ιατρική ή άλλων συναφών αντικειμένων των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών υγείας.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα).
 • Συστατικές επιστολές.
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Πτυχίο/πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται).
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων. Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δομές, φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, Μ.Κ.Ο., εταιρίες κ.α. ως ψυχολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.λπ. και διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τους τις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Επικοινωνία:

Πατησίων 125, Αθήνα. Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Σωρού 74, Μαρούσι. Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320

Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, Πειραιάς. Τηλ.: 210 4121200, fax: 210 4128095

Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 241010, fax: 2310 253270

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework