Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 17-08-2017

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

...

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το εν λόγω πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας».

Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ισοδυναμούν με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση. Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:

Α΄ φάση (για την πλήρωση 40 θέσεων)

Αιτήσεις: έως 23/06/2017

Συνεντεύξεις: 28/06/2017 και 29/06/2017

Αποτελέσματα: 03/07/2017 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.

Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Αιτήσεις: έως 08/09/2017

Συνεντεύξεις: 12/09/2017 και 13/09/2017

Αποτελέσματα: 14/09/2017 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός - Αθήνα,

τηλ./fax 210 5294776, e-mail: Click to show και ιστοσελίδα: www.mba.aua.gr.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework