Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 06-09-2017

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

...

Το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για 13η χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) β) Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering) και γ) Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων. Έχει έδρα στη Χίο ενώ σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών-τριών και στους τρεις κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) είναι περίπου 1000 φοιτητές-τριες.

Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μεικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) έναν πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που διεξάγεται επίσης στην έδρα του τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα ημερολογιακό έτος (ετήσιο εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Για πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» http://odim.aegean.gr/ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 22710-35422 ή με e-mail στο Click to show.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework