Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αντικείμενο-Σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Ανθρωπολογία, Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρακολουθεί τους ιστορικούς μετασχηματισμούς μακράς διάρκειας φιλοδοξώντας να καλύψει γνώσεις για τους μακρινούς γείτονες της Ελλάδας όσον αφορά τους θεσμούς και την κοινωνική τους οργάνωση, αλλά κυρίως τις δράσεις, τις μνήμες και τα βιώματα των ανθρώπων σε επίπεδο καθημερινότητας. Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές περιοχών της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, από τη σκοπιά της ιστορίας, της ανθρωπολογίας και του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς). Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την  καλλιέργεια της αποδοχής του Άλλου. Προωθεί την εξειδίκευση, την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στελέχη κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού.

Διάρκεια : 4 εξάμηνα (3 εξάμηνα και διπλωματική εργασία)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ (σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ)

Υποτροφίες/Παροχές: Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας ανά εξάμηνο με τη μορφή επιστροφής διδάκτρων βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης και μόνο.

Διαδικασία εγγραφής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 (τελική προκήρυξη) μέσω e-mail ή στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ώρες 15:00-16:00).

Κριτήρια εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών (όπως, π.χ., Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Φιλοσοφικών Σχολών, τμημάτων σπουδών περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Παιδαγωγικών Σχολών) και άλλων συναφών επιστημονικών πεδίων.

Δικαιολογητικά

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://mahac-bsos.uom.gr/eisagogi/).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο κλείσιμο του φακέλου. Μπορούν να σταλούν και από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ που ορίζεται στην προκήρυξη.

6. Πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.

7. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους.

8. Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα κριτήρια θα περάσουν διαδικασία συνέντευξης από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ εξάμηνο (χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Υ)

10

«Εθνογραφίες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Υ)

10

«Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη» (Υ)

10

Σύνολο μονάδων

30

 

Β΄ εξάμηνο (εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας» (Υ)

10

«Θεωρία και μεθοδολογία της Ανθρωπολογίας» (Υ)

10

Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

2x5

Σύνολο μονάδων

30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υποχρεωτικά 2 από τα 3 ακόλουθα μαθήματα επιλογής:

 

«Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και πολιτική» (ΥΕ)

10

«Πολιτική ανθρωπολογία, θρησκεία και φύλα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο»  (ΥΕ)

10

«Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» (ΥΕ)

10

Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

2x5

Σύνολο μονάδων

30

 

Ελεύθερες επιλογές για τα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα:

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Πολιτισμός και πολιτική στον Καύκασο και τη Μαύρη θάλασσα»

5

«Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας»

5

«Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και εθνογενετικές διαδικασίες»

5

«Προφορική ιστορία, μνήμη, εικόνα και ψηφιοποίηση»

5

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Διπλωματική εργασία

30

 

Πληροφορίες: Τάνια Νέσκοβιτς, Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κτίριο ΚΖ, Γραφείο 210, Εγνατία 156, Τ.Κ. 540 06, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο / φαξ: 2310 891527

email: Click to show

http://mahac-bsos.uom.gr/

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework