Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 14-12-2018

Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering)

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο μελέτης την κατανόηση των βασικών επιστημονικών αρχών που διέπουν την εν λόγω περιοχή, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία διαφόρων επιστημών απ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προέρχονται από επιστήμες Μηχανικού θα εξοικειωθούν με αρχές και προβλήματα της Ιατρικής και της Βιολογίας, και με ιδιαιτερότητες που διέπουν βιολογικά υλικά και τις αλληλεπιδράσεις τους με μετα-υλικά. Αντίστοιχα, οι φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικού υπόβαθρου θα γνωρίσουν εργαλεία που διέπουν τη σύγχρονη μηχανική (π.χ. εξελιγμένες προσεγγίσεις για τη μέτρηση, την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων), αλλά και την αξία της μοντελοποίησης ζωντανών συστημάτων.

Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ των επιστημών του Μηχανικού (τεχνολογία υλικών, βιοχημεία, πεπερασμένα στοιχεία κ.ά.), της Ιατρικής (κινησιολογία, ανατομία, φυσιολογία κ.λπ.), των επιστημών ζωής (π.χ. βιοτεχνολογία) αλλά και άλλων επιστημών υψηλής εξειδίκευσης.

Επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν σημαντική τη Βιοϊατρική Μηχανική

Η άνοδος του μέσου προσδοκώμενου της διάρκειας ζωής που παρατηρείται σε προηγμένες κοινωνίες οδηγεί σε νέες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης ενός συνεχώς αυξανόμενου γηραιού πληθυσμού. Η Βιοϊατρική Μηχανική αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αυτής ακριβώς της ανάγκης, μέσω της μεταφοράς αρχών της Μηχανικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση διαγνωστικών/θεραπευτικών μεθόδων και την εξέλιξη καινοτόμων ιατρικών συσκευών και διαδικασιών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία, η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική εξειδίκευση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που εκτιμώνται στο 62% (έναντι όλων των υπολοίπων που κυμαίνονται στο 14%). Αν και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ο κλάδος σε αριθμούς, υπολογίζεται πως η αγορά ιατρικών συσκευών (εμφυτευμάτων κ.λπ.) ξεπερνά τα 310 δισ. ευρώ ετησίως. Το 45% της παγκόσμιας αγοράς διατηρούν οι ΗΠΑ και ακολουθούν Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στον αντίποδα, η Ασία ηγείται της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, που εκτιμάται σε 150 δισ. Ευρώ τον χρόνο. Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ πάνω από 9 επιστημών, με τις ειδικότητες των Μηχανικών να κατέχουν επιτελικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, ενώ οι διδάσκοντες (μόνιμοι και επισκέπτες καθηγητές) προέρχονται από περισσότερες από 6 εμπλεκόμενες επιστημονικές περιοχές.

Πρόγραμμα σπουδών

H πρωτοτυπία του σχετικού ΠΜΣ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στην Κοζάνη, έγκειται στην παρεχόμενη εξειδίκευση σε αναλυτικές/πειραματικές μεθόδους Βιοϊατρικής Μηχανικής (κατά την πρώτη περίοδο) και εν συνεχεία στην αξιοποίησή τους σε τομείς που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη σ εμφυτευμάτων, bio-printing κ.λπ.). Στόχος είναι η παροχή ανταγωνιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την απορρόφηση των σπουδαστών και των σπουδαστριών σε εταιρίες παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται ανά εξάμηνο φοίτησης είναι:

1η περίοδος

 • Ιατρική απεικόνιση & μοντελοποίηση (Υποχρεωτικό)
 • Πειραματική βιοϊατρική μηχανική (Υποχρεωτικό)
 • Φαρμακευτική (νανο-)τεχνολογία & κοσμετολογία (Υποχρεωτικό)
 • Mηχανική των ιστών (Επιλογής)
 • Βιο-υλικά (Επιλογής)

2η περίοδος

 • Σχεδιασμός/Βελτιστοποίηση εμφυτευμάτων (Υποχρεωτικό)
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση βιολογικού υλικού (Υποχρεωτικό)
 • Βιο-στατιστική/Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Υποχρεωτικό)
 • Βιοαισθητήρες (Επιλογής)
 • Συγγραφή/Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (Επιλογής)

Η 3η περίοδος του Προγράμματος αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προετοιμασία των αποφοίτων του ΠΜΣ για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους μέσω συμμετοχής σε κύκλους διδακτορικών σπουδών. Σ’ αυτό θα συμβάλει η διασύνδεση του Προγράμματος με εταιρίες έντασης γνώσης (π.χ. PLiN Nanotechnology A.E.) αλλά και ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης), καθώς και η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς και με εστίαση στην εφαρμοσμένη έρευνα. Η πλαισίωση του προγράμματος σπουδών με μαθήματα όπως η «Συγγραφή/Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων» παρέχει τη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των φοιτητών/τριών με τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική Μηχανική.
 • Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις γνώσεις που απαιτούνται για την ενασχόλησή τους μ’ ένα ιδιαίτερα διεπιστημονικό πεδίο.
 • Η σε βάθος κατάρτιση των εμπλεκομένων σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. σχεδιασμός/κατασκευή εμφυτευμάτων).
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί/ές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από τμήματα μηχανικών, θετικών επιστημών, ιατρικών σχολών, φυσιοθεραπευτών, νοσηλευτών και ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα τμήματα, εφόσον τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνολικά 18 μήνες (42 διδακτικές εβδομάδες) και κατανέμεται σε 3 περιόδους. Στην διάρκεια αυτή, απαιτείται η συμπλήρωση 6 υποχρεωτικών μαθημάτων, 2 μαθημάτων επιλογής και η εκπόνηση διατριβής.

Το ΠΜΣ διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Αν και δεν απαιτείται πιστοποιητικό αγγλομάθειας υψηλού επιπέδου για τη συμμετοχή (γίνονται δεκτοί/ές και κάτοχοι Lower), εκτιμάται πως οι φοιτητές/τριες θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις γνώσεις αγγλικών τους, γεγονός που αναγνωρίζεται από πολλούς φορείς (π.χ. στις ΗΠΑ και την Αυστραλία) ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας.

Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται σε 2.500 ευρώ, που καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (μία ανά εξάμηνο).

Διευθυντής: Επίκ. καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας (Click to show)

E-mail: Click to show και Click to show

Web:  https://biomed.teiwm.gr/

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework