Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

Bachelor in Management

The programme Licence Mention Gestion – Bachelor in Management of the University of Toulouse 1 Capitole-IAE, is a three-year programme which aims to help students develop the analytical capabilities, technical skills and interpersonal skills they will need in the world of business, research and public administration, and to provide a firm grasp of the theory of management. The programme stands apart from similar programmes offered elsewhere by its updated curriculum and its strongly quantitative orientation; students will develop a thorough background on statistics, mathematics, IT, decision-making analysis, finance and economics, along with understanding the concepts and issues related with various other tasks that management involves such as leadership, planning, staffing and organising. Thus, students will be given the opportunity to acquire systematic knowledge on the principles of management, which deal with all actions of coordinating people and allocating resources in an optimal way in order to accomplish the desired goals for the organisation. 

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework