Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BSc Hons in Internet Engineering and Web Management

AIMS

This programme delivers a detailed knowledge of systems design and analysis, networking, website management and business-to-business communications concepts. This programme of study will help students gain a broad understanding of the software and hardware technologies used to build internet-based computing systems. Students will also have the opportunity to develop a critical insight of management issues relating to
the computing and telecommunications industry. The programme emphasises inter-personal teamwork skills as strongly as technical topics. Additionally, there are core courses in management and professional practice.

Duration

The BSc (Hons) in Internet Engineering and Web Management, is a 3-year full-time course, taught exclusively in the English language. Courses are offered within a two term period, with two exam periods in May and August. All courses are delivered during the weekday evenings to accommodate the needs of working students, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework