Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BSc Hons in International Hospitality Management

AIMS

The University of Bolton BSc (Hons) International Hospitality Management:

  • incorporates both subject-specific and generic business modules, and reflects international hospitality industry practices;
  • is a vocationally-orientated course and provides an international focus to the study of hospitality management;
  • places emphasis on a critical analysis of international hospitality as an activity. Two central themes of marketing and hospitality operations management are developed at each level throughout the course;
  • provides the knowledge and skills to successfully gain employment in this exciting and demanding profession;
  • includes a period of work experience. 

Duration

This is a 3-year programme for candidates with a good mark in your High School Certificate and a good standard of English (IELTS 6.0 or a recognized equivalent), it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework