Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BSc Hons in Human Nutrition

AIMS

This is a fully accredited career-oriented programme that will enable you to gain a broad foundation in all key areas  of biological science and nutrition while developing a wide range of scientific skills to prepare you for employment or further study in nutrition science. The programme has a strong emphasis on hands-on practical work, and one quarter of the assessment in the first two years is practical based. In addition, there is a double project in the final year.

Duration

The BSc in Nutrition is a 3-year full-time programme, taught exclusively in the English language. Courses are offered within a two-term period, with two exam periods in May and August, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework