Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BSc Hons in Biomedical Science

AIMS

This programme is designed to provide students with a detailed study of human health and disease, focusing on the pathogenesis (mechanism) of disease, diagnostic pathway and therapeutic intervention. It provides preparation for careers in medical diagnostic and research environments. The first year of this programme is intended to be a foundation for the more advanced studies in subsequent years. Approximately one quarter of the programme is taken up with practical-based courses that build students’ skills in this area. The second and final years take skills and theoretical development to more advanced levels. In the final year, students also carry out an independent research project that comprises one quarter of final-year study.

Duration

The BSc (Hons) in Biomedical Sciences is a 3-year full-time programme, taught exclusively in the English language. Courses are offered within a two-term period, with two exam periods in May and August, it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework