Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BS in Psychology

AIMS

Knowledge Outcomes:

Upon successful completion of this program students will be able to:

  •   Describe the nature of psychology as a discipline
  •   Describe the basic characteristics of the scientific method as it applies to psychology
  •   Follow the APA Code of Ethics in the treatment of human and nonhuman participants in the design, data collection, interpretation, and reporting of psychological research.
  •  Seek and evaluate scientific evidence for psychological claims.
  •  Understand the values in psychology
  •  Learn how to implement psychological knowledge, skills and values in occupational pursuits in a variety of settings.

Skills Outcomes:

As a result of completing this program, students should have acquired the following skills and values:

  •  Effective writing and oral communication skills,
  •  Effective interpersonal communication skills and personal development,
  •  Quantitative and qualitative literacy,
  •  Socio-cultural and international awareness.
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework