Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BA (Hons) in Business Studies with HRM

AIMS:

Human resource management is an area that has been undergoing significant changes in recent years. In order to achieve ompetitive advantage, organisations are increasingly looking at human esource management at the operational and strategic levels. The BA(Hons) in Business with Human Resource Management (HRM) degree is of considerable benefit to anyone who is currently working in, or expects to work in, the area of human resource management. Alongside with dealing with business processes, which encapsulate the full range of managerial activities, the successful candidate will gain a holistic perspective and ability to develop a systematic understanding and critical awareness of current problems in human resource management.

Duration:

The BA in Business with Human Resource Management is a 3-year full-time course, taught exclusively in the English language. Courses are offered within a two term period, with two exam periods in May and August. All courses are delivered during the weekday evenings to accommodate the needs of working students, its starts in Οctober

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework