Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 11-09-2015

BA (Hons) in Business Studies

The BA in Business with International Business is part of the last generation programme that was updated through the University’s recent quinqenial review, with the aim of structuring Business Studies around contemporary business processes, rather than traditional thematic areas largely devised in the academic world alone. Apart from dealing with business processes, which encapsulate the full range of managerial activities, the successful candidate will gain a complete view and an holistic perspective of the aspects of International
Business with special regard to in-depth understanding of International Trade concepts, Multinational Business Management, and all knowledge necessary to excel in the highly competitive and ever-expanding business world.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework