Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 27-04-2018

Σπουδές στην Οικονομία & Διοίκηση-Πληροφορική

Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή παρέχει δωρεάν τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες ως Ι.Ι.Ε.Κ. και αποτελεί την επιλογή για εκείνους που ξέρουν τι ζητούν από την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους ως:

 • Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού, που αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Οι σπουδαστές μέσα από την κατάρτισή και την πρακτική τους άσκηση θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζουν με επιτυχία τις αρχές της επιστήμης, του μάρκετιγκ, της διοίκησης, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων στο σύνολο της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού.

Ειδικότερα, το στέλεχος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι ικανό και θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει:

 • τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης,
 • την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων,
 • τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης,
 • τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης,
 • τις σύγχρονες εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων και μεταφορικών επιχειρήσεων.

 • Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/ web designer-developer/ video games),

Οι σπουδαστές μέσα από την κατάρτισή τους και την πρακτική τους άσκηση θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δημιουργούν ολοκληρωμένα ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και διαφημιστικά multimedia projects.

Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν να διαχειρίζονται λογισμικά για επεξεργασία εικόνας και video, δημιουργία κινουμένων σχεδίων ακόμα και 3D games και video.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους διακρίνονται από δημιουργικότητα, αγαπούν τους υπολογιστές και θέλουν να συνδυάσουν το επάγγελμά τους με το hobby τους. Είναι η ειδικότητα που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία, την εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής που δίνουν μορφή στη φαντασία.

Ειδικότερα, ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής θα είναι ικανός και θα έχει τη δυνατότητα να:

 • χρησιμοποιεί κατάλληλα και να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, τα πρωτόκολλά του, τις υπηρεσίες του,
 • χρησιμοποιεί και να γνωρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
 • αναγνωρίζει και να κατανοεί τις γλώσσες σήμανσης και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών,
 • χρησιμοποιεί τις web εφαρμογές και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας τους,
 • δημιουργεί και να διαχειρίζεται blog,
 • αξιολογεί προσφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας,
 • χρησιμοποιεί υπηρεσίες hosting,
 • χρησιμοποιεί δημοφιλή εργαλεία διάθεσης περιεχομένου,
 • εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πακέτο ανοιχτού λογισμικού για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων,
 • χρησιμοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας ιστοσελίδων,
 • χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τα εργαλεία των τεχνολογιών,
 • χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία βίντεο και ήχου.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο του επαγγελματικού προφίλ της ειδικότητάς του.

Οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5.

Η φοίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής είναι τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας-Διπλαρείου Σχολής στεγάζει τις δραστηριότητές της στους χώρους του πρώτου ορόφου του μεγάρου των σχολών στο κέντρο της Αθήνας (Πλατεία Θεάτρου 3), με δυνατότητα κατάρτισης 250 σπουδαστών ανά βάρδια, καταλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας περίπου 1200 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία αναλύονται σε:

 • 7 αίθουσες διδασκαλίας,
 • 2 εργαστήρια πληροφορικής,
 • αίθουσα εκδηλώσεων, χωρητικότητας 180 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα,
 • γραφεία,
 • διάφορους κοινόχρηστους χώρους.

Προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, διαθέτει άριστες εργαστηριακές υποδομές, έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για σημαντικές συνεργασίες, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς εργασίας.

Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται: α) από τη διευθύντρια, κα Κορογιαννάκη Έλενα, β) τον υποδιευθυντή, κ. Μπίτη Αθανάσιο.

Τα εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και αναγνωρισμένους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων, όλοι τους ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων και κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.

Παράλληλα λειτουργεί και το γραφείο διασύνδεσης και σταδιοδρομίας, το οποίο έχει ως σκοπό από τη μία την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του οργανισμού και επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων, στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν σπουδαστές και απόφοιτοι για εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους, και από την άλλη την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων-σπουδαστών και του οργανισμού με σκοπό τη διευκόλυνση, την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της μαθησιακής και επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών, καθοδηγώντας, υποκινώντας, αξιολογώντας, συμβουλεύοντας και εμψυχώνοντάς τους.

Στους σπουδαστές μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται κάθε χρόνο από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

Δίδακτρα: Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή προσφέρει 100% δωρεάν σπουδές.

Η υποβολή αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Στην ιστοσελίδα www.diplareios.edu.gr μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δομή, το διδακτικό προσωπικό και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Βρείτε επίσης πληροφορίες στο Facebook (Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία-Διπλάρειος Σχολή Ι.Ι.Ε.Κ.-Κε.Δι.Βι.Μ2).

Διεύθυνση: Πλατεία Θεάτρου 3,

Ώρες επικοινωνίας: 8:30 με 16:00,

Τηλ.: 210 3240130,

E-mail: Click to show,

Website: www.diplareios.edu.gr

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework