Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail: Click to show
Τηλ: 210 6231894
Fax: 210 6858181
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Power-Tax Training

H Σχολή

Σας καλωσορίζουμε στο κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 1 Power-Tax-Training, εξειδικευμένο κέντρο λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.

Τα στελέχη του Power - Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στον χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:

1.Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2.Πτυχιούχων οικονομικών σχολών.
3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης.
4.Αποφοίτων ιδιωτικών σχολών - Ι.Ε.Κ. οικονομικής κατεύθυνσης.

Εξασφαλίζουμε πρακτική άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το γραφείο συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας.

Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου που αναζητούν στελέχη ανάμεσα στους αποφοίτους μας.

Ενδεικτικά τα προγράμματα που παρέχουμε είναι τα ακόλουθα:

1.Λογιστική για νέους λογιστές - θεωρία και πρακτική
2.Εργατικών - μισθοδοσίας - προσαρμοσμένα στη νέα νομοθεσία –φορολογικά σεμινάρια - φορολογικός σχεδιασμός
3.Φ.Π.Α. - ειδικές περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών / εισαγωγές από Γ΄ χώρες
4.Κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική
5.Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών
6.Ολική εκπαίδευση επιχειρηματιών σε management, λογιστικά, τραπεζικές έννοιες και όρους, αριθμοδείκτες κ.λπ.

Το Έργο της Σχολής

Το κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 1 Power Tax Training προσφέρει 40 διαφορετικά προγράμματα λογιστικής επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται είτε σε αίθουσα online, είτε μέσω live e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου αλλά και σε ήδη επαγγελματίες του χώρου.

Έχει εκπαιδεύσει με απόλυτη επιτυχία αποφοίτους οικονομικών σχολών - πανεπιστημίων καλύπτοντας πλήρως τις προσδοκίες τους για επαγγελματική εκπαίδευση, όπως καταδεικνύουν οι αξιολογήσεις τους για τα προγράμματά μας.

Είναι εξειδικευμένο κέντρο μόνο για λογιστικά.

Διδάσκουν επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειρία, κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση των λογιστικών.

Έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως και την άρτια υποστήριξη των σπουδαστών σε όλα τα στάδια συμμετοχής τους.

Χορηγείται πλήθος σημειώσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα πλήρως επικαιροποιημένα.

Είναι άρτια εξοπλισμένο με εργαστηριακές αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, projectors, κ.λπ.

Οι server μας είναι φορτωμένοι για εκπαίδευση σχεδόν με τα περισσότερα προγράμματα λογιστικής και μισθοδοσίας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Σε εμάς δεν περιμένετε να μπείτε σε εργαστηριακές αίθουσες αλλά είστε μέσα σε αυτές, με πάνω από 60 υπολογιστές Dell τελευταίας τεχνολογίας.

Οι καθηγητές μας είναι «μάχιμοι» λογιστές - φοροτεχνικοί.

Πλήθος επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων, μας έχει επιλέξει και μας επιλέγουν για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν θεωρία και πράξη. Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και τον νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Προγράμματα

A' Ενότητα: 1. Ερμηνεία και λειτουργία του ΦΠΑ Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πώς λειτουργεί το ΦΠΑ Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για τη λειτουργία του 2. Παραδόσεις αγαθών Παραδ...

Α΄ Ενότητα: Νομικό πλαίσιο ναυτιλιακών εταιριών Ναυτιλιακή εταιρία του νόμου 89/67 Ναυτική εταιρία του νόμου 959/79 Ειδική ναυτική εταιρία του νόμου 959/79 Πλοίο (περιγραφή - ανάλυση - τρόποι εκμ/σης) Οργάνωση ναυτιλια...

Περιεχόμενα για το σεμινάριο λογιστικής - Α1 A. Εργασίες λογιστή κατά την ίδρυση εταιρίας Β. Εργασίες λογιστή κάθε ημέρα Γ. Εργασίες λογιστή στο τέλος του μήνα Δ. Εργασίες λογιστή στο τέλος της χρήση&sig...

Απευθύνεται: Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της λογιστικής τεχνικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν καθημερινή επαφή στον &chi...

Α. Εισαγωγικές Έννοιες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών) Διακρίσεις μισθω&...

Σύνταξη προϋπολογισμού: Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και &...

Α΄ Ενότητα: Κλείσιμο ισολογισμού Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο ισολογισμού Χρονική τακτοποίηση δαπανών – εσόδων –λοιπών θεμάτων Μητρώο Παγίων Υπολογισμός αποσβέσεων – ενημέρωση το&ups...

Ενότητα I Α. Οργάνωση Γραφείου Αρχειοθέτηση Εγγράφων Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων Οργάνωση Εργασιών/ Προτεραιοτήτων- Οργανόγραμμα Εμπορική Αλληλογραφία- Σύνταξη Επιστολών Τήρηση Πρωτοκόλλο&...

Σκοπός: Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων. Συμπεριλαμβάνει τις ενότητες Α1, Α2,...

Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας – Δικαιολογητικά Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίο&up...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework