Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Hamburg University of Technology

The founding principles of the TUHH are unique in Germany. The priority of research, an interdisciplinary approach, innovation, regionalism and internationalism are the obligatory foundations for what we do. Research, teaching and technology transfer are centered around the guiding theme of developing technology for people.

Mission Statement:
TUHH is a competitive entrepreneurial university focussing on high-level performance and high quality standards. TUHH is dedicated to the principles of Humboldt (unity of research and education).  TUHH has a strong international orientation and also focusses on its local environment. It does so by contributing to the development of the technological and scientific competence of society.  Aiming at excellency at the national and international level in its strategic research fields. Educating young engineers and academics within demanding programmes using advanced teaching methods. 

Προγράμματα

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework