Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


European Law and Governance School (ELGS)

Διεθνείς σπουδές στην Αθήνα

Η νέα πρωτοποριακή διεθνής Σχολή European Law and Governance School (ELGS)  ξεκίνησε τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2016 στην Ελλάδα, καθώς η ομάδα των διεθνών επιστημόνων που τη σχεδίασε επέλεξε για έδρα την Αθήνα. Η Διεθνής Σχολή ELGS παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα στους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Διεθνούς Διακυβέρνησης , ένα μείγμα Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Τα προγράμματα αυτά διαμορφώθηκαν και διδάσκονται από αναγνωρισμένες διεθνείς προσωπικότητες κύρους από όλο τον κόσμο και υποστηρίζονται από ένα δίκτυο 30 και πλέον πανεπιστημίων και ιδρυμάτων σε περισσότερες από 20 χώρες, γεγονός που δημιουργεί για τους φοιτητές πλήθος επιλογών μετεκπαίδευσης και περεταίρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, προσφέροντας παράλληλα και ευκαιρίες διασύνδεσής τους με μια μεγάλη αγορά εργασίας.

Η ίδρυση της Σχολής είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας κορυφαίων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής νομικής σκέψης με επικεφαλής τον συνταγματικό δικαστή και τ. Πρωθυπουργό της Ιταλίας καθηγητή Τζουλιάνο Αμάτο.

 

Γιατί να σπουδάσει κάποιος στην ELGS;

  • Διδάσκουν 100+ αναγνωρισμένοι καθηγητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο
  • Πρόσβαση σε ένα δίκτυο 30 πανεπιστημίων σε 20 χώρες για περαιτέρω σπουδές και σταδιοδρομία
  • Προπτυχιακά (LLB-Bachelor’s), μεταπτυχιακά (LLM- Master’s) και προγράμματα έρευνας (MSt-MPhil-PhD)
  • Φοιτητές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα
  • Διεπιστημονικά προγράμματα που συνδυάζουν γνώσεις Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων
  • Εξασφαλισμένη αλληλεπίδραση σπουδαστή-καθηγητή μέσω μικρών τμημάτων
  • Εφαρμοσμένη μάθηση μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη
  • Με έδρα την Αθήνα

Πτυχιακά προγράμματα της European Law & Governance School (ELGS)

 

Προπτυχιακά Προγράμματα

LLB στο Δίκαιο της Ευρώπης: Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 3 ετών, σχεδιασμένο με ευελιξία, που προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές νομικές αρχές που διέπουν την Ε.Ε. Οι φοιτητές παράλληλα μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο εθνικό δίκαιο της επιλογής τους, καθώς και στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων.
BA στη Διακυβέρνηση της Ευρώπης: Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 3 ετών, σχεδιασμένο με ευελιξία, το οποίο παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη κατανόηση του κόσμου της σύγχρονης διακυβέρνησης γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διεπιστημονική θεώρηση των ιστορικών, θεσμικών, νομικών, οικονομικών και πολιτικών της διαστάσεων.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

LLM στο Δίκαιο της ΕΕ: Ένα νεωτεριστικό και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών ενός έτους που καλύπτει βασικά θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ε.Ε. σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως την ελεύθερη ζώνη ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ε.Ε., καθώς και το Δίκαιο Ανταγωνισμού. Οι σπουδαστές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ειδικευτούν στη νομισματική και δημοσιονομική ενοποίηση που διέπει την Ε.Ε.

MA στη Διακυβέρνηση: Ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους που καλύπτει τις τελευταίες προσεγγίσεις στη χάραξη πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, στην πολιτική οικονομία, την παγκόσμια διακυβέρνηση και τους θεσμούς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για τις πολιτικές της Ε.Ε., τα ζητήματα διακυβέρνησης και θα είναι σε θέση να επιλέξουν από μια σειρά απαιτητικών μαθημάτων που αγγίζουν και εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι η μετανάστευση ή η κατάρτιση του δημόσιου προϋπολογισμού.

Η Σχολή παρέχει επίσης πλήθος προγραμμάτων για έρευνα (research degrees) σε επίπεδο master of science, master of philosophy και PhD.

Αναγνώριση

Τα πτυχία που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου εμπίπτουν στη σχετική διάταξη που έχει ψηφιστεί στη Βουλή (άρθρο 76 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014.) η οποία ορίζει ότι τα πτυχία διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελλάδα, αναγνωρίζονται ως ισότιμα των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα αναγνωρίζονται και από τις 17 χώρες και τα 71 πανεπιστήμια τα οποία είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού EPLO.

Στη Διεθνή Σχολή ELGS γίνονται δεκτοί και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ για παράλληλες σπουδές από το 2ο έτος της φοίτησής τους.

Προγράμματα

Σκοπός του προγράμματος: Ένα νεωτεριστικό και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών ενός έτους που καλύπτει βασικά θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ε.Ε. σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως είναι η ελεύ&the...

Σκοπός του προγράμματος: Ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους που καλύπτει τις τελευταίες προσεγγίσεις στη χάραξη πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, στην πολιτική οικονομία, την παγκόσμια διακ...

Σκοπός του προγράμματος Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 3 ετών, σχεδιασμένο με ευελιξία, που προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές νομικές αρχές που διέπουν την Ε.Ε. Οι φοιτητές παράλληλα θ&al...

Σκοπός του προγράμματος Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 3 ετών, που παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη κατανόηση του κόσμου της σύγχρονης διακυβέρνησης, με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεπιστημ&omic...

      Σκοπός του προγράμματος Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα 3 ετών, που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν το LLB στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο με το BA στην ΕυρωπαΪκή Διακυβέρνηση και να επιλέξουν το major τ&omicro...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework