Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ: 210 95 49 325
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποτελεί, κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως, το 18ο Α.Ε.Ι. της χώρας.

Ο σχεδιασμός και η όλη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου έχει στηριχθεί σε διεθνή πρότυπα και σε επιστημονική μελέτη, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με εντολή του τότε Υπουργού Παιδείας. Η κτηριακή υποδομή που υπήρχε ανακαινίσθηκε πλήρως τα έτη 1993-1994 και συμπληρώθηκε με την ανέγερση ενός νέου κτηρίου κατά τη διετία 1999-2000. Το 2011 εγκαινιάσθηκε ένα ακόμη κτήριο στην περιοχή του Ταύρου, σε οικόπεδο που αγοράστηκε το 2004, το οποίο στεγάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, καθώς και το Φοιτητικό Εστιατόριο.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94. Σήμερα το Πανεπιστήμιο διαθέτει τρείς Σχολές: τη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, καθώς και τη Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Διαθέτει τέσσερα προπτυχιακά Τμήματα: το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, που λειτουργεί από το 1993, το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής (από το 1994) της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, το Τμήμα Γεωγραφίας (από το 2000) της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (από το 2007) της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας. Λειτουργούν επίσης και πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας το ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή», στο Τμήμα Γεωγραφίας το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής το ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική».

Προγράμματα

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (Ώρα διεξαγωγής: 17:30 - 19:30) Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Career In Progress (www.cip.gr) διοργανώνει online σεμινάριο, με τίτλο: «Online Interview – Προετοιμάσου σωστά». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσετε τον...

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη...

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις: i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού ii)...

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ., τεύχος Β. 3721 /31.08.2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 127/08-10-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους από τις 26/10/2020 μέχρι και τις 18/12/2020 να...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του...

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του...

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 87/23-03- 2020 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του Ν 4485/2107 και τις διατάξεις του άρθρ.31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55)...

Η Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις: i)...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework