Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

Έχουν ιδρυθεί πέντε σχολές και εννέα τμήματα ως ακολούθως:

Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής, με έδρα την Τρίπολη.

Συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας: 2003-04

• Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το τμήμα προκύπτει από τη συγχώνευση των τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας: 2013-14

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα.

Συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

• Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

• Τμήμα Φιλολογίας

Το πρώτο τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06.

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο.

Συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

• Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Το πρώτο τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08.

Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

• Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04.

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη.

Συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

• Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

• Τμήμα Νοσηλευτικής

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06.

Προγράμματα

Τo Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, οργανώνει για έκτο συνεχόμενο ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία, με &eps...

!! Σημείωση: Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής: για το Τμήμα του Πειραιά έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 για το Τμήμα της Κομοτηνή&sig...

Προκήρυξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Λευκω&...

2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων για το ακαδ. έτος 2021-22: έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 Ιστοσελίδα προγράμματος: https://governance.pedis.uop.gr/ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) το&...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework