Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail: Click to show
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, που σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

Σήμερα, αποτελείται από 9 τμήματα, 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια βίου Μάθησης.

Σήμερα, στο πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργούν οι παρακάτω σχολές με τα αντίστοιχα τμήματα:
 

α) Η σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
   

β) Η σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών,
 • Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας.
   

γ) Η σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
   

δ) Η σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Πληροφορικής,
 • Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Το κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου βρίσκεται στον Πειραιά (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80).

Προγράμματα

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον...

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (PostGraduate Programme “Digital Culture, Smart...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework